TAG

Alf

Maskot Alf

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže, v ktorej mali navrhnúť maskota pre interaktívny program Alfbook.

READ MORE