Malý bádateľ

Na krúžku Malý bádateľ pozorujeme rôzne reakcie a tvoríme experimenty, ako napríklad autíčko na balónový pohon, miešanie farieb do rôznych kvapalín, spájali sme pevné skupenstvá a vytvorili sme aj domácu plastelínu. Pozorovali sme let ufa, reakcie farebných sopiek, plávajúce obrázky na vode či písali tajné šifry pre kamarátov.

Fotogaléria