Zber papiera

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

8.C (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku pokračuje v našej škole ZBER PAPIERA.
Preto sme neváhali a zapojili sa do tejto zmysluplnej akcie. Uvedomujeme si, že takto jednoducho môžeme pomôcť prírode a aj sebe. Vytriedením a recykláciou starého papiera chránime naše lesy, znižujeme znečisťovanie ovzdušia, vody a ušetríme veľké množstvo elektrickej energie.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka