Zaujímavé fyzikálne experimenty s vodou

Učiteľ

Stanislav Oboňa, RNDr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 6. ročníka si pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili na hodinu fyziky zaujímavé experimenty. Sledovali rôzne fyzikálne javy súvisiace s vodou a jej vlastnosťami. Experimenty rozvíjali ich kritické myslenie, vedecké bádanie a spájanie informácií do súvislostí.

Fotoreportáž:

Organizuje

Stanislav Oboňa, RNDr.

Fyzika, Matematika, Dejepis
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka