Zábavné pokusy s vodou alebo teória v praxi – GEO 5. a 6. ročník

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Pláva alebo klesne na dno? Pripravili sme si veľkú nádobu s vodou, rôznu zeleninu a ovocie, ktoré sme chceli pozorovať, či klesnú pod vodu alebo ostanú plávať na hladine. Žiaci si overovali svoje tipy. Diskutovali sme o príčinách nadnášania telies a o význame vzduchu v nich.

Mŕtve more v pohári.  Žiaci si mohli overiť teoretické vedomosti o Mŕtvom mori, o ktorom sa aktuálne učili. Žiaci urobili pokus s vodou, soľou a vajíčkom. Videli, že v slanom  roztoku vajíčko plávalo, v roztoku, v ktorom sa nachádzalo  málo soli sa vajíčko vznášalo v strede  pohára. Vo vode bez soli vajíčko padlo na dno pohára.

Ropná škvrna na mori. Potrebovali sme nádobu na vodu, vodu, olej, pipetu. Žiaci diskutovali o škodlivom pôsobení ropných škvŕn na morské organizmy a o spôsobe ich odstránenia z vody.

Podmorská sopka. Pokusom sme simulovali podmorskú erupciu.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka