Vodné živočíchy – BIO 5. ročník

Učiteľ

Emília Dobrotková, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 5. ročníka diskutovali o živote vodných a brehových živočíchoch, o tom ako znečisťovanie riek negatívne vplýva na ich život. Pripravili si zaujímavé projekty na danú tému.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka