Víťazi čitateľských výziev v 5.A

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.A (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Na hodinách literatúry sa zapájame do aktivít Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi.  Rozvíjame čitateľské i komunikačné zručnosti.  Za vypracovanie pracovných listov venovaných jednotlivým témam boli knižničnou porotou ocenení - Tibor Láska,  Juraj Olejár a Jakub Barényi.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka