Veľkonočné zvyky a tradície v rôznych krajinách – rozvoj čitateľskej gramotnosti

Učiteľ

Slavomíra Dubinová, Mgr.

Zaradenie

8.B (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 13.4.2022 žiaci 8.B čítali z časopisu Gate, pozerali video a doplňovali pracovné listy o Veľkonočných zvykoch a tradíciách v rôznych krajinách.  Ich spolužiaci z Ukrajiny nás zároveň oboznámili o zvykoch na Ukrajine a to prostredníctvom prezentácie v anglickom jazyku. Na hodine si žiaci rozširovali slovnú zásobu, zlepšovali čitateľskú gramotnosť a zároveň sa dozvedeli veľa nových informácií o Veľkej noci.

Fotoreportáž:

Organizuje

Slavomíra Dubinová, Mgr.

1.-4. roč., Anglický jazyk
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka