Veľkonočné vajíčka, divadielko, deň bez školských tašiek

Učiteľ

Silvia Pavolková, Mgr.

Zaradenie

1.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 31.3. sa konal na našej škole deň bez školských tašiek. Deti mali možnosť z domu priniesť rôzne ,,školské tašky“ podľa vlastnej fantázie. V priebehu celého týždňa sme vyrábali v spolupráci s ŠKD veľkonočné vajíčka, ktoré sme spoločne ako trieda boli zavesiť na strom pred školou. Dokopy sa nám podarilo vyrobiť až 32 veľkonočných vajíčok. Na prvej vyučovacej hodine sme boli pozvaní na divadielko, ktoré si pre nás pripravili žiaci z krúžku mladí herci.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka