Svetový deň vody – SJL 8. ročník

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Z textu Svetový deň vody sme v diskusii rozobrali tému  – dôležitosť vody, jej potrebu v našom každodennom živote a uplatnenia environmentálneho prístupu. Nadviazali sme na danú tému i pri precvičovaní slovies a prísloviek.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka