Štefánik v komikse 9.A

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

9.A (2021/2022) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

V deň výročia úmrtia významnej osobnosti našich dejín - M. R. Štefánika, sme si jeho aktivity i záľuby priblížili v školskej knižnici. Pomocou komiksu sme precvičovali čitateľskú gramotnosť,  zopakovali literárne i slohové útvary a vyjadrili a zdôvodnili svoj názor.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka