Škola s energiou úspešná v projekte Čítame radi

Učiteľ

Monika Hrubinová, Mgr.

Zaradenie

Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Naša škola sa koncom decembra zapojila do výzvy MŠVVa Š SR na podporu čitateľskej gramotnosti  :

 

 Čítame radi

 

Vyučujúce Mgr. Hrubinová a Mgr. Spišková vypracovali projekt, ktorý bol následne  ministerstvom podporený. Získali sme finančné prostriedky vo výške 800 eur na nákup kníh do školskej knižnice. Veľmi nás tešia nové tituly, s ktorými sme už začali pracovať na vyučovacích hodinách. Taktiež si ich môžu žiaci individuálne požičať a prečítať.

Foto:

Organizuje

Monika Hrubinová, Mgr.

1.-4. ročník, Slovenský jazyk
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Otázka