Škola s energiou úspešná v podpornom projekte MŠVVaŠ SR – SPOLU MÚDREJŠÍ

Učiteľ

Ivana Škrteľová, Mgr.

Zaradenie

Naša škola

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Škola s energiou úspešná v projekte MŠVVaŠ SR

 

SPOLU MÚDREJŠÍ !

 

 

V mesiacoch apríl až jún 2021 sa vytvoria na základe záujmu žiakov skupinky detí, ktoré sa budú cielene snažiť dobrať či utvrdiť si učivá a témy , ktoré nedokázali správne a v plnom rozsahu uchopiť dištančnou formou.

 

Do projektu sa zapojilo až 14 pedagógov našej školy s energiou, čo je dôkazom toho že pracujeme s chuťou a energiou a je v našom záujme pomôcť žiakom preklenúť obdobie kedy sa nemohli riadne vzdelávať.

 

Doučovanie prebehne v predmetoch Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Športová príprava, Biológia, Chémia a Geografia.

 

Aj keď sme škola so športovým zameraním vzdelanie kladieme na prvé miesto a preto sa zapájanie  do podporných projektov, ktoré vedú k pomoci dosahovať žiakom lepšie výsledky.

Video:

Organizuje

Ivana Škrteľová, Mgr.

1.-4. ročník, trénerka aerobiku
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Otázka