Projekt krokus

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

8.A (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Trieda 8. A sa zapojila do projektu Krokus, ktorého  cieľom je pripomienka približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Sadili v átriu školy s energiou cibuľky krokusov.  Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. Hlavným cieľom projektu je upozorniť na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka