Príbeh vpísaný do stien

Učiteľ

Zaradenie

9.C (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 9. C sa zážitkovo vzdelávali prostredníctvom podujatia o príbehoch, ktoré sa odohrávali v budove Hornonitrianskeho múzea i knižnice v Prievidzi. Išlo i príbehy židovskej komunity a partizánskeho odboja zozbierané zo spomienok priamych účastníkov.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka