Pieseň Zuzany Smatanovej – Horou

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

7.B (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Pieseň Zuzany Smatanovej Horou  žiakov 7.B preniesla do lyrického prostredia. Následne pracovali s umeleckým textom,  ktorý  komplexne rozpracovali.  Text doplnili vlastnou ilustráciou.  Inšpirovaní touto piesňou vytvorili odlišné slohové útvary.  Práca v skupinách žiakov viedla ku kooperácii,  vzájomnej pomoci a efektívnemu rozdeleniu úloh.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka