Ovzdušie a mobilita – nezmazateľná stopa

Učiteľ

Emília Dobrotková, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili pilotného testovania Zelené balíčky - Ovzdušie a mobilita – nezmazateľná stopa. Dozvedeli sa informácie o znečisťovaní ovzdušia, vody, o uhlíkovej stope. Diskutovali o možnostiach zníženia týchto dopadov na životné prostredie. Prednáška obsahovala aj tému Príbeh bojnických sloníc.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka