November v 5.C

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

5.C (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Žiaci 5.C triedy sa zapojili do tejto peknej akcie a darovali rôzne sladkosti, vianočné dekorácie pre osamelých seniorov, ktorým takto aspoň trošku spríjemnia blížiace sa obdobie Vianoc.

Divadelné predstavenie DNA

6.11. 2023 sa žiaci 5.C triedy zúčastnili divadelného predstavenie DNA. Inscenácia zobrazuje partiu mladých ľudí, ktorých všedné dni sú náhle poznačené tragédiou z nerozvážnosti a chcenia. Po predstavení bola beseda s príslušníkmi mestskej polície na tému šikanovania a kyberšikanovania. Prevenciou sa snažíme predchádzať týmto negatívnym javom v spoločnosti. Žiaci sa dozvedeli  dôležité informácie o týchto sociálno-patologických javoch.

Európsky týždeň boja proti drogám

pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom akcie je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

Aj žiaci 5.C triedy sa venovali tejto závažnej a aktuálnej téme. Diskutovali o problémoch, ktoré drogy spôsobujú. Jednoznačne vyjadrili svoj názor a odmietavý postoj voči toxikománii. Uvedomujú si, že nejde len o ohrozovanie zdravia, ale aj o prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím.

22.11. 2023 sa zúčastnili športového dňa v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“. Chlapci a dievčatá hrali vybíjanú.

Záleží nám na živote a ochrane zdravia.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka