Mesiac dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

5.C (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 5.C triedy sa 23.10. 2023 zapojili do veľmi peknej akcie - Mesiaca dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“. Rozhodli sa upratať a skrášliť okolie školy. Čistili toto priestranstvo od rôznych odpadkov. Upratovanie blízkeho okolia  nemá len estetický charakter, ale rozvíja u žiakov aj environmentálne povedomie. Žiaci mali dobrý pocit, že urobili niečo pekné pre seba a svoje okolie, v ktorom žijú.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka