Mein Zimmer

Učiteľ

Tatiana Niklesová, Ing.

Zaradenie

7.A (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 7. A triedy na záver témy Wohnen predviedli získané znalosti nemčiny a súčasne  výtvarné zručnosti kreatívne. Spolužiakom predstavili svoju detskú izbu – Mein Zimmer – obrazom i slovom.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka