Literárna súťaž

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

9.B (2021/2022) Naša škola

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

                                             Srdečne blahoželáme!!!

Janke Markovej z 9.B, ktorá získala za svoje literárne dielo Zima v súťaži Príbeh spod jedličky organizovanej Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi 2.miesto.

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Súťaž

Miesto : Naša Škola

Otázka