Kolobeh vody v slovesách

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.A (2022/2023) Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 6.A triedy kreatívne spojili vedomosti o slovesách so Svetovým dňom vody. Venovali sme sa zaujímavej téme: Kolobeh vody v slovesách a význam environmentálneho životného postoja v slovesách.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka