Kde je Anna Franková

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

8.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Navštívili sme filmové predstavenie animovaného oceneného filmu Kde je Anna Franková. Film jedinečným spôsobom reaguje na aktuálne negatívne javy našej súčasnosti. Na hodinách slovenčiny budeme so získanými zmenami a informáciami pracovať.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka