Filmové predstavenie Kde je Anna Franková

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

9.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 9.C triedy navštívili v KaSS Prievidza filmové predstavenie Kde je Anna Franková.  Tento animovaný film ukazuje históriu pred niekoľkými desiatkami rokov a súčasnosť. Poukazuje na prenasledovanie Židov, ťažký život v úkryte, holokaust, ale aj na utečeneckú krízu a ľudské práva – témy, ktoré často skloňujeme v súčasnosti.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka