Kaluoka’hina – Začarovaný koralový útes

Učiteľ

Katarína Holíková, Mgr.

Zaradenie

1.A (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Kaluoka’hina - Začarovaný koralový útes

bol populárno-náučný dobrodružný film, ktorý sme sledovali v netradičnom sférickom kine. Objavovali sme rôzne živočíchy a život v oceáne. Odchádzali sme s príjemnými zážitkami.

Fotoreportáž:

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka