Deň Zeme v ŠKD

Učiteľ

Želmíra Nováková

Zaradenie

Ekorok ŠKD

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Apríl – Mesiac lesov a Deň Zeme sú dve krásne témy, ktorým sa pani vychovávateľky každoročne venujú. S deťmi spoznávajú rôzne druhy stromov, rastlín, zvierat, ktoré žijú v našich lesoch. Deti sa zahrali rôzne aktivity o lese – pantomimicky aj slovným opisom znázorňovali zvieratá, rast lesa, dozvedeli sa o práci lesníkov.

Náš krásny areál školy a pekné počasie sme využili na súťaže o prírodninách, zvieratách, separovaní odpadu. Deti súťažili v družstvách, kde starší pomáhali mladším kamarátom.

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka