Deň Zeme s energiou

Učiteľ

Želmíra Nováková

Zaradenie

ŠKD 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Počas celého apríla pani vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach pracovali na tému ochrana prírody, separovanie, šetrenie energiou. Všetko vyvrcholilo v stredu 26.4.2023. Pani vychovávateľky pripravili 5 stanovíšť, kde deti riešili rôzne úlohy, tajničky, dozvedeli sa  koľko trvá rozklad plastu, skla, papiera, žuvačky, šupky z ovocia, priraďovali zvuky zvierat.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka