December v 4.B

Učiteľ

Jana Briatková, Mgr.

Zaradenie

4.B (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Aj keď je tohto roku predvianočný čas trochu zvláštne iný, naše pani učiteľky a vychovávateľky nám ho spríjemnili. Vianočná nálada, všade samé svetielka, sviatočne vyzdobená trieda a priestory školy nás na každom kroku upozorňovali, že Vianoce sú čo chvíľu tu. Nezabudli sme ani na starých a opustených, ktorým sme zabalili „lásku“ do krabice od topánok , Vianočnú poštu pre neznámych starkých, sme poslali rukou písané vianočné pohľadnice. Pre adresátov je to ozajstný dar, symbol toho, že na nich niekto myslí. Tiež sme podporili svojim pozdravom našich olympionikov. Aj tento mesiac sme prijali  čitateľskú výzvu – Kniha s vianočnou tematikou. Popri tom sme súťažili v Pytagoriáde a Všetkovedkovi. Najväčším prekvapením a zároveň poctou bola pre nás návšteva pani primátorky Kataríny Macháčkovej u nás v triede. V posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si užili vianočnú atmosféru na triednej besiedke a rozišli sme sa na prázdniny.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka