Čítanie s porozumením na hodine biológie

Učiteľ

Silvia Okenková, Mgr.

Zaradenie

5.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 5. ročníka sa na hodine biológie venovali čitateľskej gramotnosti. Vypracovávali pracovný list na tému Lesné dreviny  zameraný na čitateľskú gramotnosť. Využiť mohli aj akryláty listnatých a ihličnatých stromov, kľúč na určovanie stromov, ukážky drevín z okolia školy.

Fotoreportáž:

Organizuje

Silvia Okenková, Mgr.

Biológia, Chémia, Športová príprava
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka