Beseda o kyberšikane

Učiteľ

Andrea Šimkovičová, PaedDr.

Zaradenie

6.A (2021/2022) 6.C (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Žiaci z tried 6.A, 6.C sa zúčastnili na Beseda o kyberšikane pod vedením Mgr. Kataríny Cifríkovej z CVČ  Prievidza.

Fotoreportáž:

Organizuje

Andrea Šimkovičová, PaedDr.

Chémia, Biológia, Informatika
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka