Slide

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční elektronicky 28. apríla 2021

Prihlášky je možné vypísať a odosielať najneskôr do 28.04.2021

Vážení rodičia!
Povinnosť zápisu platí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 6.rok veku.

Informácie k zápisu:

Zápis bude bez osobnej prítomnosti detí

Ak rodič žiada o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022, do uvedeného dátumu:

  • vyplní elektronickú prihlášku (neuvádzajte zamestnávateľa a zamestnanie zákonných zástupcov). Elektronická prihláška je odoslaná automaticky ( pri jej vypĺňaní použite rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov)
  • škola na e-mail uvedený v prihláške odošle rodičovi spätnú väzbu o zaregistrovaní prihlášky a zapísaní dieťaťa do školy
  • keď rodič dostane spätnú väzbu zo školy, nemusí vypisovať žiadne iné tlačivá
  • v prípade, ak rodič nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, príde si dňa 27.4.2021 v čase od 8.00 do 17.00 hod. vyzdvihnúť tlačivá osobne ku vchodu ZŠ. Vyplnené ich  odovzdá dňa 28.4.2021 v čase od 8.00 – 17.00 hod. pri vchodových dverách ZŠ. (Dbajte o dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení)
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční dodatočne

Vyplňte prosím elektronickú prihlášku kliknutím na tento obrázok

Upozornenie: Pri vypĺňaní prihlášky používajte diakritické znamienka. Vyplnený formulár je možné odoslať až po potvrdení súhlasu so spracovaním OÚ v spodnej časti formulára (okienko vľavo dole).

Ďalšie tlačivá:

Ďalšie tlačivá odosielajte naskenované a podpísané na uvedený e-mail. Ak budete mať otázky, prípadne sa v súvislosti so zápisom vyskytnú nepredvídané problémy, kontaktujte:

Mgr. Eva Velická, zástupkyňa riaditeľa školy
e-mail: zastupca@skolasenergiou.sk
telefón: 046/ 540 44 13

Odklad povinnej školskej dochádzky

V súvislosti s nadchádzajúcim zápisom do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 dochádza k zmenám v legislatíve.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01.01.2021 rušia:

  • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

Riaditelia ZŠ mohli o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodovať len do 31.12.2020, v rámci zápisu detí na plnenie PŠD od školského roku 2021/2022 už nesmú rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Riaditelia MŠ už po 01.01.2021 nesmú do materskej školy prijať žiadne dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na PŠD môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (žiadosť, súhlas poradenského zariadenia a lekára, informovaný súhlas ZZ).

2 komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.