CATEGORY

Oznamy

Výsledky talentových skúšok do športových tried 2021/2022

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy so zameraním na FUTBAL a AEROBIK za školský rok 2021/2022

READ MORE

VÝBER ŽIAKOV DO ŠPORTOVÝCH TRIED 2021/2022

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2.4.20821 15:00 – 16:00, KONZULTÁCIE PRE RODIČOV záujemcov o ŠT 21.4.2021

READ MORE

Rozhodnutie ministra z 19.4.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov rozhoduje

READ MORE

Školské pomôcky pre školský rok 2021/2022

vzhľadom na situáciu si môžete školské pomôcky pre budúci školský rok 2021/2022 objednať elektronicky

READ MORE

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2022/2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční elektronicky do 27. apríla 2022.

READ MORE

Poplatok za ŠKD a ŠJ na rok 2021

Vážení rodičia, poplatky za ŠKD a ŠJ sú stanovené vo VZN mesta Prievidza č. 1/2020.

READ MORE